Open Deur Coaching
     Coaching voor kinderen en volwassenen

Even voorstellen...

Mijn naam is Veronica van der Hoeven, geboren en getogen in het Westland ('s-Gravenzande) en inmiddels al geruime tijd werkzaam als psycholoog in het onderwijs. In 2002 ben ik gestart binnen het voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4 (onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen), waar ik 16 jaar met veel plezier heb gewerkt. Sinds 2014 ben ik werkzaam binnen het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of leerproblematiek. 

In de loop der jaren heb ik diverse aanvullende cursussen en trainingen gevolgd. Mijn basis is de opleiding Onderwijs & Ontwikkelingspsychologie aan de Rijks Universiteit Leiden. 

Vanuit mijn functie binnen het onderwijs ben ik opgeleid tot anti-pestcoördinator en aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit eigen interesse heb ik mij meer verdiept in emotiemanagement en de toepassing van mindfulness in de begeleiding van jongeren, én ben ik inmiddels gecertificeerd als trainer MBCT (mindfulness based cognitive therapy) en NLP coach i.o.

Daarnaast wilde ik zelf coaching gaan verzorgen voor onze jongeren, omdat zij door de beperkende maatregelen t.g.v. COVID19 vaak niet meer de hulp kregen die zij nodig hadden. Trainingen die al gestart waren, werden gestopt. Begeleidingstrajecten buiten school werden onpersoonlijker, contacten verliepen telefonisch of via zoom, als ze überhaupt al doorgingen. Gelukkig is deze periode weer voorbij, maar zien we nog altijd enorme wachtlijsten binnen de hulpverlening. 

Tijd voor actie! Als de jongeren niet naar de zorg kunnen, dan moet de zorg naar de jongeren komen.

Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn eigen praktijk ben gestart. Mijn aanpak is gericht op het verminderen van angst en onzekerheid door kinderen en jongeren in hun kracht te zetten. Dat doe ik met veel enthousiasme en met enorm veel bewondering voor de jongeren die hier tot nu toe aan mee hebben gedaan. Want uiteindelijk zijn zij degenen die het echte werk verrichten!

Wat ik doe is de deur op een kier zetten, maar zij zijn degenen die er doorheen stappen!