Open Deur Coaching
     Coaching voor kinderen en volwassenen

Weerbaarheid en faalangst

De weerbaarheidstraining en faalangstreductie training die onder de vleugel van "In je Kracht" vallen, kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd of gecombineerd. Er is een overlap in de onderdelen die in beide trainingen worden aangeboden. In een gecombineerde training wordt de opbouw van de weerbaarheidstraining als uitgangspunt genomen. Er is binnen de bijeenkomsten meer aandacht voor het thema faalangst en hoe hiermee om te gaan. Minder aandacht is er bij de gecombineerde training voor de leerstrategieën. 

"In je kracht" staan betekent stevig staan, je niet zomaar omver laten blazen, de kracht in jezelf kunnen vinden zodat je jouw onzekerheid kan overwinnen. 

 Voor wie is deze training geschikt?

De training is geschikt voor kinderen en jongeren die meer zelfcontrole en zelfbewustzijn willen ervaren. Het is voor kinderen en jongeren die onzeker zijn, moeilijk nee kunnen zeggen, snel onzeker raken en zich terugtrekken. En het is ook voor degenen die juist snel geïrriteerd kunnen raken, een kort lontje hebben en zich vooral heel erg laten horen. Want in beide gevallen gaat er onzekerheid schuil achter het gedrag. Kinderen/jongeren voelen zich niet altijd begrepen en snappen zelf ook niet goed waar hun gevoel en gedrag vandaan komt. Hoe fijn is het als je begrijpt waar jouw eigen gedrag vandaan komt en hoe je daar invloed op hebt. En tegelijkertijd ga je het gedrag van anderen beter snappen. Dit geeft houvast, een gevoel van controle en meer zekerheid.  

Wat gaan we doen?

Schateiland Expeditie

 Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een stukje theorie (denken), een stukje ervaren (voelen) en spelletjes (doen). Het gaat over serieuze dingen, zoals hoe je brein werkt, wat onwerkelijke angst is, welke denkfouten er zijn en wat je hieraan kunt doen. Je leert met volle aandacht zijn en voelen. Maar we gaan vooral ook plezier maken, met elkaar lachen en ontspannen.

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de jongere om het doel en de verwachtingen helder te krijgen. 

Onderdelen van de training weerbaarheid: stevig staan/zitten, ademhaling, krachtige houding en balans, helpende gedachten, aanvoelen en aangeven van grenzen, pesten/plagen, sociale media

Onderdelen van de training faalangstreductie:  wat is angst (nut en noodzaak), g-schema, piekeren, faalangst, kwaliteiten, assertiviteit, complimenten, lichaamshouding, plannen, leerstrategieën.